Aktuálně

 • Pondělí od 16.45 hodin
  – Je možné se zúčastnit ve farním kostele v Kadani setkání společenství "Modlitby matek".
  Srdečně zveme.

 • Adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní ve farním kostele v Kadani
  – Pondělí, středa, čtvrtek: 8.00–9.00 hod.
  – Úterý, pátek: 8.00–8.30 hod.
  – Pátek: 16.30–17.15 hod.
  – Je přítomen kněz, lze přijmout také svátost pokání.
  – Jinak lze tuto svátost přijmout v kostele vždy 1/2 hod. před začátkem mše svaté.


Červen

 • Pátek 2. 6. – Noc kostelů
  program
  program Želina

 • Sobota 3. 6. v 15.00 hodin
  – Mše svatá v kostele sv. Havla v Úhošťanech.

 • Úterý 6. 6. v 19.30 hodin
  Benefiční koncert na podporu dostavby kláštera bosých karmelitek v Drastech
  – Hradišťan (plakát) – Bazilika sv. Markéty, Břevnov
  – Koncert bude živě přenášet TV Noe.

 • Čtvrtek 8. 6. v 17.15 hodin Slavnost Těla a Krve Páně
  – Mše svatá ve farním kostele Povýšení Sv. Kříže v Kadani.
  – Eucharistický průvod ke sloupu Nejsvětější trojice na Mírovém náměstí.

 • Sobota 10. 6.
  Duchovní obnova ve farnosti před kněžským svěcením jáhna Mgr. Jana Hrubého.
  – Obnovu povede P. Vojtěch Suchý S.J.
  – Podle počtu účastníků bude obnova buď ve farním sále na děkanství nebo v kostele.
  9.00 hod. – 1. přednáška, Po přednášce bude v kostele příležitost ke svaté zpovědi.
  11.00 hod. – 2. přednáška
  12.30 hod. – mše svatá v kostele
  – Až do mše svaté by bylo vhodné a žádoucí zachovat ztišení.
  – Po celou dobu duchovní obnovy bude možno přijmout svátost pokání.
  13.30 hod. – agapé v děkanské jídelně – občerstvení a příležitost k setkání a sdílení

 • Sobota 17. 6. v 11.00 hodin
  – Mše svatá ve farním kostele Povýšení Sv. Kříže v Kadani.
  – Mši svatou bude sloužit litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, jáhen Mgr. Jan Hrubý při ní přijme svátost kněžství.
  – Ranní mše svatá nebude.

 • Neděle 18. 6. v 8.30 hodin
  Primiční mše svatá, kterou bude sloužit novokněz Mgr. Jan Hrubý ve farním kostele Povýšení Sv. Kříže v Kadani.


Květen

 • Pondělí 1. 5. v 15.00 hodin
  – Mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Mikulovicích.

 • Pondělí 8. 5. v 10.30 hodin
  – Mše svatá v kostele sv. Markéty ve Vintířově na návsi.

 • Sobota 13. 5. v 15.00 hodin
  – Mše svatá v kostele sv. Havla v Úhošťanech.

Aktuálně
2. 6. Noc kostelů
program
3. 6. v 15.00 hod.
– mše sv. v Úhošťanech
10. 6. v 9.00 hod.
– duchovní obnova ve farnosti
17. 6. v 11.00 hod.
– při mši sv. jáhen Mgr. J. Hrubý přijme svátost kněžství
– farní kostel v Kadani
18. 6. v 8.30 hod.
primiční mše sv.
– farní kostel v Kadani
farní kostel v Kadani
– je otevřený každý den 8.00–18.00 hod.
každé úterý v 17.00 hod.
– mše sv. ve františkánském kostele
Kontakt

Římskokatolická farnost-děkanství
Mírové náměstí 84
432 01 Kadaň
tel.: +420 474 344 463
email: farnost.kadan@dltm.cz
IČO: 47792647

Děkan: Josef Čermák
Vikář: Jan Burian
Jáhen: Mgr. Jan Hrubý