Aktuálně

 • Pondělí od 16.45 hodin
  – Je možné se zúčastnit ve farním kostele v Kadani setkání společenství "Modlitby matek".
  Srdečně zveme.

 • Adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní ve farním kostele v Kadani
  – Pondělí, středa, čtvrtek: 8.00–9.00 hod.
  – Úterý, pátek: 8.00–8.30 hod.
  – Pátek: 16.30–17.15 hod.
  – Je přítomen kněz, lze přijmout také svátost pokání.
  – Jinak lze tuto svátost přijmout v kostele vždy 1/2 hod. před začátkem mše svaté.

 • Výuka náboženství
  – s paní katechetkou Mgr. Janou Mračníkovou
  – v úterý v 15.00 hod.
  – ve farním sále na děkanství
  – Je možné se přihlásit.

 • Týden ve farnosti
  3.–10. 9. 2023
  17.–24. 9. 2023
  25. 9.–1. 10. 2023
  1.–8. 10. 2023

Září

 • 9.–10. 9. Dny Evropského kulturního dědictví
  – Kostel Povýšení Sv. Kříže: SO 10–16 hod., NE 10–13 hod. a 15–16 hod.
  – Kostel Svaté Rodiny a sv. Alžběty: SO 14–16 hod., NE 14–16 hod.

 • Sobota 16. 9. v 15.00 hodin
  – Mše svatá v kostele sv. Havla v Úhošťanech.

 • Neděle 17. 9. Farní pouť (plakát)
  9.00 hodin poutní mše sv. ve farním kostele Povýšení Sv. Kříže
  10.15 hodin varhanní koncert v provedení Josefa Kšici (varhany) a Miroslava Smrčky (trubka)
  V budově děkanství, ve farním sále bude pro farníky a poutníky připraveno pohoštění. Srdečně zveme.

 • Neděle 17. 9. v 11.00 hodin
  Poutní mše svatá u kaple sv. Ludmily na Chmelištné.
  – Mše svatá v Mašťově vyjímečně NEBUDE.

 • Sobota 23. 9. v 9.00 hodin
  – Mše svatá ve františkánském kostele.
  – Ve 14.00 hodin společná modlitba na hřbitově v Kadani.

 • Čtvrtek 28. 9. v 8.30 hodin Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního ochránce českého národa
  – Mše sv. ve farním kostele Povýšení Sv. Kříže

 • Sobota 30. 9. v 15.00 hodin
  Poutní mše svatá v kostele sv. Archanděla Michaela ve Zlovědicích


Srpen

 • Sobota 5. 8. v 15.00 hodin
  – Mše svatá v kostele sv. Havla v Úhošťanech.

 • Neděle 6. 8. mimořádně v 11.00 hodin – Svátek Proměnění Páně
  – Mše svatá ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mašťově.

 • Úterý 8. 8. v 17.00 hodin
  – Mše svatá ve františkánském kostele. Varhany Mgr. Radek Rejšek.

 • Sobota 12. 8. v 15.00 hodin
  Poutní mše svatá v kostele sv. Vavřince v Želině.

 • Neděle 13. 8. v 10.30 hodin plakát
  Poutní mše svatá ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mašťově.
  – Při poutní mši svaté zazpívá Chrámový sbor z Podbořan, na varhany bude hrát pan František Barák.
  – Po mši svaté zveme k setkání a pohoštění na faře.

 • Neděle 13. 8. v 13.30 hodin
  Poutní mše svatá v kostele sv. Vavřince v Podlesicích.
  – Při poutní mši svaté zazpívá Chrámový sbor z Podbořan.

 • Úterý 15. 8. v 17.15 hodin – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
  – Mše svatá ve farním kostele v Kadani.
  – Ve františkánském kostele mše svatá nebude.

 • Neděle 20. 8. v 9.00 hodin
  – Mše svatá ve františkánském kostele v Kadani – oslavíme 2. výročí požehnání kostela po opravě.
  – Mše svatá v 8.30 hodin ve farním kostele nebude.

 • Neděle 20. 8. mimořádně v 11.00 hodin
  – Mše svatá ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mašťově.

 • Úterý 29. 8. v 17.15 hodin – Památka Umučení sv. Jana Křtitele
  Poutní mše svatá v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Kadani.
  – Ve františkánském kostele mše svatá nebude.

Aktuálně
9.–10. 9.
– Dny Evropského kulturního dědictví
16. 9. v 15.00 hod.
– mše sv. v Úhošťanech
17. 9. v 9.00 hod.
– poutní mše sv. v Kadani
23. 9. v 9.00 hod.
– mše sv. ve františkánském kostele
30. 9. v 15.00 hod.
– poutní mše sv. ve Zlovědicích
farní kostel v Kadani
– je otevřený každý den 8.00–18.00 hod.
každé úterý v 17.00 hod.
– mše sv. ve františkánském kostele
Kontakt

Římskokatolická farnost-děkanství
Mírové náměstí 84
432 01 Kadaň
tel.: +420 474 344 463
email: farnost.kadan@dltm.cz
IČO: 47792647

Děkan: Josef Čermák
Farní vikář: Jan Burian
Výpomocný duchovní: Mgr. Jan Hrubý