Kadaň
Aktuálně
2. 6. Noc kostelů
program
3. 6. v 15.00 hod.
– mše sv. v Úhošťanech
10. 6. v 9.00 hod.
– duchovní obnova ve farnosti
17. 6. v 11.00 hod.
– při mši sv. jáhen Mgr. J. Hrubý přijme svátost kněžství
– farní kostel v Kadani
18. 6. v 8.30 hod.
primiční mše sv.
– farní kostel v Kadani
farní kostel v Kadani
– je otevřený každý den 8.00–18.00 hod.
každé úterý v 17.00 hod.
– mše sv. ve františkánském kostele
Kontakt

Římskokatolická farnost-děkanství
Mírové náměstí 84
432 01 Kadaň
tel.: +420 474 344 463
email: farnost.kadan@dltm.cz
IČO: 47792647

Děkan: Josef Čermák
Vikář: Jan Burian
Jáhen: Mgr. Jan Hrubý