Oprava varhan v kostele Povýšení Sv. Kříže

Realizace opravy varhan

1. etapa opravy varhan v našem farním kostele Povýšení Sv. Kříže byla dokončena. Vynaloženo bylo 317.531,- Kč. Díky finančním darům jednotlivců, firem a města Kadaň.

V roce 2020 pokračovala 2. a 3. etapa opravy varhan ve farním kostele Povýšení Svatého Kříže v Kadani. Celkem bylo vynaloženo 190.000,- Kč.

 • Oprava II. manuálu: rozebrání, čištění, kontrola vzdušnic a píšťalnic, čištění píšťal, intonační dorovnávky a ladění
  – Cena: 105.000,- Kč

 • Oprava I. manuálu: rozebrání, čištění, kontrola vzdušnic a píšťalnic, čištění píšťal, intonační dorovnávky a ladění
  – Cena: 85.000,- Kč

 • K úhradě finančních nákladů přispěli:
  – Město Kadaň - neinvestiční finanční dotace (85.000,- Kč)
  – 1. benefiční koncert 21. 6. 2020 (9.700,- Kč)
  – 2. benefiční koncert 11. 7. 2020 (6.100,- Kč)
  – 3. benefiční koncert 22. 11. 2020 - koncert se z důvodu protiepidemických opatření Vlády ČR nekonal.
  – Ostatní finanční náklady byly uhrazeny z příspěvků fyzických a právnických osob.

Harmonogram plánované opravy varhan

 • 1. etapa – Oprava hracího stolu (květen 2019)
  – výměna spojkových membrán a tónových membrán pedálu (hnědá štípaná kůže), výměna membrán ovládání přídavných zařízení (štípaná kůže)
  – rozebrání a vyčištění klaviatur, výměna dorazových plstí, seřízení chodu a vůlí kláves, kontrola a případná oprava tlačítek kolektivů
  – oprava pedálové klaviatury (vyčistění a výměna dorazových plstí)
  – kontrola a seřízení celé traktury
  předpokládané náklady celé první etapy budou 90 000 Kč

 • 2. etapa – Oprava II. manuálu (rok 2020)
  – rozebrání, čištění a kontrola vzdušnic a píšťalnic, čistění píšťal
  – intonační dorovnávky a ladění

 • 3. etapa – Oprava I. manuálu (rok 2020)
  – rozebrání, čištění a kontrola vzdušnic a píšťalnic, čistění píšťal
  – intonační dorovnávky a ladění

 • 4. etapa – Oprava pedálového stroje (rok 2021)
  – rozebrání, kontrola a čištění vzdušnic a píšťalnic, čištění píšťal, intonační dorovnávky a ladění

V rámci opravy bude též provedena i kontrola a případná oprava vzduchového hospodářství.


Zahájení sbírky a benefiční koncerty

Infozáložky 2019: strana 1, strana 2

 • 30. 3. 2019 v 15.00 hodin – Setkání farností a zahájení sbírky (plakát)
  – společná mše svatá, vzpomínka na vikáře P. Jana Kozára
  – kostel Povýšení sv. Kříže v Kadani

 • 19. 5. 2019 v 10.00 hodin – Kadaň zpívá & Bohemiachor (plakát)
  – společný koncert kadaňských zpěváků a českého výběrového sboru
  – kostel Povýšení sv. Kříže v Kadani

 • 27. 7. 2019 v 18.00 hodin – Koncert staré duchovní hudby (plakát, program)
  – Gregoriánská schola sv. Anny z Černice (řídí Jíří Balek)
  – kostel sv. Rodiny a sv. Alžběty v Kadani

 • 7. 9. 2019 v 18.00 hodin – Ve světle tmy (plakát, program)
  – klarinetový kvartet a kvintet (řídí Vladimír Brablec)
  – kostel sv. Vavřince v Želině

 • 15. 9. 2019 v 10.00 hodin – Koncert u příležitosti Poutní slavnosti Povýšení sv. Kříže (plakát, program)
  – Přemysl Kšica (varhany) a Miroslav Smrčka (trubka)
  – kostel Povýšení sv. Kříže v Kadani

 • 22. 11. 2019 v 18.00 hodin – Koncert pro sv. Cecílii (plakát, program)
  – vystoupí varhaníci Michal Novenko a Tomáš Mareček
  – kostel Povýšení sv. Kříže v Kadani

 • 21. 6. 2020 v 17.00 hodin – Koncert pěveckých sborů (plakát)
  – vystoupí pěvecké sbory Kadaň zpívá a Hlahol Chomutov
  – kostel Povýšení sv. Kříže v Kadani

 • 11. 7. 2020 v 17.00 hodin – violový a varhanní koncert (plakát)
  – vystoupí Eva Mokrá (viola) a Tetiana Tishchenko (varhany)
  – kostel Povýšení sv. Kříže v Kadani

 • 22. 11. 2020 v 17.00 hodin – Koncert u příležitosti Slavnosti Krista Krále a o svátku sv. Cecilie
  – Přemysl Kšica (varhany) a Miroslav Smrčka (trubka)
  – kostel Povýšení sv. Kříže v Kadani
  – koncert se z důvodu protiepidemických opatření Vlády ČR nekonal

Popis varhan

Varhany postavila v roce 1930 firma RIEGER, opus 2454. Jedná se o dvoumanuálový pneumatický nástroj s kuželkovou vzdušnicí tlakové soustavy. Při stavbě nástroje byla použita většina píšťalových řad rejstříků z původního nástroje Josefa a Františka Groebelů z roku 1827, upravovaného J. Gartnerem. Varhanní stroj je umístěn do původní zdobené varhanní skříně umístěné po obou stranách kůru. Zvukově se tedy nejedná o čistý zvuk Riegera, ale nesourodou kombinaci dvou intonačně odlišných varhan.

Současný stav

V současné době vykazují varhany značné nedostatky v oblasti intonace, ladění a závad v pneumatické traktuře (špatný ozev píšťal, povolené lišty, úniky vzduchu v traktuře, závady ve hracím stole). Ke špatnému stavu přispělo i veliké sucho v roce 2018. V současné době nebylo ve stroji zjištěno aktivní napadení larvami dřevokazného hmyzu.

V minulosti byly varhany již částečně opravovány – byla provedena výměna membrán v tonových lištách, relé a mezirelé. Podle zběžné vizuální prohlídky byla oprava provedena dobře, zejména použitím kvalitních varhanářských materiálů – simili a hnědá štípaná kůže. Tyto nové membrány nebude třeba při nastávajících opravách vyměňovat - zůstanou ponechány.

Je nutné upozornit, že se při opravě nebude jednat o restaurování ani rekonstrukci, ale o základní údržbu traktury, intonační dorovnávky a ladění. Nebude zasahováno do současné rejstříkové dispozice.

Návrh údržby bude rozdělen do jednotlivých etap. Jako prioritní se nám jeví oprava hracího stolu, který již vykazuje řadu závad. Hrací stůl řídí celý nástroj a proto je třeba, aby byl plně funkční pro další práce na nástroji.
Aktuálně
Bohoslužby – Svatý týden a Velikonoce
– farnost Kadaň a Mašťov
plakátek
27. 4. v 15.00 hod.
– mše sv. ve Veliké Vsi
20. 4. v 15.00 hod.
– mše sv. v Želině
13. 4. v 15.00 hod.
– mše sv. v Úhošťanech
farní kostel v Kadani
– je otevřený každý den 8.00–18.00 hod.
každé úterý v 17.00 hod.
– mše sv. ve františkánském kostele
Kontakt

Římskokatolická farnost-děkanství
Mírové náměstí 84
432 01 Kadaň
tel.: +420 474 344 463
email: farnost.kadan@dltm.cz
IČO: 47792647

Děkan: Josef Čermák
Farní vikář: Jan Burian
Výpomocný duchovní: Mgr. Jan Hrubý